Skip to content
 

زبان وردوجی

زبان وَردوجی: زبانی با گویشوران اندک در حوالی رود وَردوج/ وَردوگ در ناحیه اِشکاشِم در بدخشان که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با زبان‌های دیگر منطقه دارد و به دلیل بی‌شباهتی با زبان‌های شناخته شده، هنوز خانواده زبانی آن دانسته نشده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی