Skip to content
 

زبان دروازی

زبان دَروازی: از زبان‌های ایرانی یا یکی از گویش‌های زبان فارسی (دری) که گویشوران آن در ناحیه و شهر درواز در شمال افغانستان و در مجاورت رود آمودریا می‌زیند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی