Skip to content
 

زبان ایماق (بربری، چارایماق)

زبان اَیماقی: زبان بَربَری/ زبان چاراَیماق. از زبان‌های ایرانی که در شمال و شمال غربی افغانستان و از جمله در غور، هرات، بادغیس، فاریاب، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز (کندوز) بدان تکلم می‌شود. زبان ایماقی نزدیکی زیادی به زبان فارسی (دری) دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی