Skip to content
 

زبان براهویی

زبان بَراهویی: یکی از زبان‌های کهن از خانواده زبان‌های دراویدی (بومی شبه‌قاره هند) که گویشوران اندکی در افغانستان، پاکستان و نواحی بلوچستان دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی