Skip to content
 

دربیکس

دِربیکس: مردمانی سکایی که به گزارش کتزیاس، کورش قبل از حمله به ماساژت‌ها به سرزمین آنان حمله برد و پس از قتل‌عام سی هزار نفر از دربیکس‌ها و کشتن پادشاه آنان و دو پسرش، کشورشان را تصرف کرد (کتزیاس، ص 15 تا 38).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی