Skip to content
 

وارداوار

وارداوار: از جشن‌های کهن و پیش از مسیحیت ارمنیان که مطابق با گاهشماری کهن ارمنی در نخستین روز از پنج روز پایانی سال برگزار می‌شده است. [hidepost=0]از آنجا که آغاز این سال اکنون مطابق با یازدهم ماه اوت است، جشن وارداوار برابر با روز ششم ماه اوت می‌شود. این جشن با آب و آب‌پاشی در پیوند است و با جشن‌های تیرگان و آبریزگان شباهت دارد. همچنین ← ناواسارد.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی