Skip to content
 

درندز (دریانداراج)

دِرِندِز: دریانداراج. یکی از جشن‌های کهن و پیش از مسیحیت ارمنیان ایران که در روز سیزدهم فوریه برگزار می‌شود. [hidepost=0]این جشن توأم با آتش‌افروزی است و شباهت‌هایی با جشن سده دارد.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی