Skip to content
 

ازروئه

ازروئه: آزروا. صورت ترکی نام زروان. [hidepost=0]از آنجا که دین مانوی در میان ترکان آسیای میانه شرقی و خُتَن (در استان سین‌کیانگ چین) رواج داشت، نام زروان- خدای مانوی- به شکل ازروئه/ آزروا (تلفظ دقیق آن دانسته نیست) به زبان‌های ترکی راه می‌یابد (برتلس، ص 121). ← مانی و زروان.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی