Skip to content
 

غار هزاربودا

غار هزاربودا: مجموعه‌ای از چندین غار در نزدیکی دونهوآنگ در ختن (استان سین‌کیانگ چین) [hidepost=0]که در آنجا متونی به زبان سُغدی پیدا شده است. ← دونهوآنگ و وسنتره‌جاتکا.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی