Skip to content
 

وسنتره جاتکا

وِسَّنترَه‌جاتَکا: (Vessantara Jataka) متنی بودایی در شرح روایت تولد بودا به زبان سُغدی که در 1805 سطر نوشته شده و آغاز و پایان آن از بین رفته است.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی