Skip to content
 

وسنتره جاتکا

وِسَّنترَه‌جاتَکا: (Vessantara Jataka) متنی بودایی در شرح روایت تولد بودا به زبان سُغدی که در 1805 سطر نوشته شده و آغاز و پایان آن از بین رفته است. [hidepost=0]این متن به زبان‌های نپالی، تبتی و چینی نیز پیدا شده است. متن وسنتره‌جاتکا که نامی به زبان سنسکریت است در سال 1907 میلادی در غارهای هزاربودا در نزدیکی دونهوآنگ در ختن (استان سین‌کیانگ چین) پیدا شده و امروزه در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می‌شود. در سراسر این متن از «زرو» معادل با «زروان» به عنوان خدای بزرگ یاد شده است. از آنجا که این نام در متون مانویِ به زبان سغدی نیز دیده شده، نشان می‌دهد که آیین و باورهای زروانی تا هند و چین و در میان مانویان و بوداییان نیز گسترش و شمول فراوان داشته است. همچنین  ← دونهوآنگ.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی