Skip to content
 

دونهوآنگ (تونهوآنگ)

دونهوآنگ: تونهوآنگ (Dunhuang/ Tunhuang). شهری در خُتَن در استان سین‌کیانگ چین و در شرق بیابان تَکلَه‌مکان. در بازمانده‌های برج و باروی کهن این شهر نامه‌هایی به زبان سُغدی و متعلق به قرن چهارم میلادی (همزمان با حکومت کوشانیان) پیدا شده است. [hidepost=0]این نامه‌ها اطلاعاتی از شیوه و آداب نامه‌نگاری در آن زمان به دست می‌دهد و هم محتوای یکی از آنها که توسط دختری سمرقندی برای مادرش نوشته شده، نشان از سواد و فرهیختگی و استقلال زنان سغد دارد. همچنین  ← وسنتره‌جاتکا.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی