Skip to content
 

خط خوارزمی

خط خوارزمی: خطی منبعث از خط آرامی که برای نگارش زبان خوارزمی بکار می‌رفت. این خط در سده‌های نخستین هجری جای خود را به خط فارسی داد. [hidepost=0]اسناد بازمانده از این خط که عموماً بر روی چوب و سفال نوشته‌اند در نواحی گوناگونی از خوارزم و بخصوص محوطه باستانی «یکه‌پارسان» در جنوب دریاچه خوارزم (آرال) پیدا شده است. خط خوارزمی در بین کوشانیان نیز متداول بود.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی