Skip to content
 

خط خوارزمی

خط خوارزمی: خطی منبعث از خط آرامی که برای نگارش زبان خوارزمی بکار می‌رفت. این خط در سده‌های نخستین هجری جای خود را به خط فارسی داد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی