Skip to content
 

سنگ‌نگاره خنگ اژدر (خونگ اژدر)

سنگ‌نگاره خُنْگِ اَژدَر: خونگ‌ِ اژدر. سنگ‌نگاره‌ای الیمایی در دره‌ای به نام خُنگ اژدر در نزدیکی ایذه (مال‌امیر سابق). [hidepost=0]در این سنگ‌نگاره سوارکاری نشان داده شده که پرنده‌ای بر یال اسبش نشسته و شخصی نیز بدنبال او روان است. در برابر این سوارکار چهار تن ایستاده‌اند که یکی از آنان بزرگ‌تر از بقیه است. این شخص نیز پرنده‌ای را بر دست راست گرفته که حلقه‌ای بر منقار دارد. هویت هیچیک از این اشخاص دانسته نیست.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی