Skip to content
 

سنگ‌نگاره رگ بی‌بی

سنگ‌نگاره رگِ بی‌بی: سنگ‌نگاره‌ای از دوره کوشانی و با مشخصه‌های هنری ساسانی در ولایت بغلان افغانستان و در چند کیلومتری جنوب شهر پُل‌خُمری. [hidepost=0]سنگ‌نگاره حدود هفت متر طول و پنج متر ارتفاع دارد و در آن نقش سوارکار ناشناخته‌ای نشان داده شده که با مساعدت دستکم سه نفر دیگر به شکار جانوری که به احتمال کرگدن یا اژدها است، رفته و او را از پای در آورده است. شواهد موجود حاکی از رنگ‌آمیزی شدن کل سنگ‌نگاره دارد. این اثر امروزه تا حد زیادی آسیب دیده است.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی