Skip to content
 

زبان ترکی

زبان تُرکی: زبانی با شاخه‌ها و گونه‌های مختلف که در فلات ایران و نواحی شمالی آن رایج است. از جمله این شاخه‌ها و گونه‌ها عبارتند از: ترکی آذربایجانی، ترکی ترکمنی، ترکی شاهسون، ترکی قشقایی، ترکی آینالو، ترکی افشار، ترکی سالار، ترکی ازبکی، ترکی یوغور، ترکی اویغوری، ترکی قرغیزی، ترکی قزاقی و ترکی خَلَجی. برای نگارش زبان ترکی از الفباهای گوناگون و متنوعی (بسته به موقعیت جغرافیایی گویشوران آن) استفاده شده و می‌شود. زبان ترکی لغات زیادی را به زبان فارسی داده و لغات زیادی را نیز از آن گرفته است. در نتیجه، واژگان مشترک فراوانی در این دو زبان وجود دارد. همچنین ← زبان آذری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی