Skip to content
 

برزین 2

بُرزین: پیرمردی که بهرام گور در حین شکار او را می‌بیند و به خانه‌اش می‌رود و هر سه دختر او را به حرمسرای خود می‌برد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی