Skip to content
 

لئونیداس

لِئونیداس: شاه اسپارت در زمان خشیارشا. عملکرد او شبیه آریوبرزن در ایران بوده است. هنگامی که خشیارشا در سال ۴۸۰ قبل از میلاد به یونان حمله می‌کند، لئونیداس با معدودی سربازان اسپارتی در یک گذرگاه تنگ کوهستانی در برابر سپاه خشیارشا مقاومت می‌کنند و همگی بر اثر خیانت یک نفر یونانی که راه را به سپاه هخامنشی نشان داده بود، شکست می‌خورند و کشته می‌شوند. خشیارشا و سپاهش پس از غلبه بر آنان، آکروپولیس آتن را غارت می‌کند و به آتش می‌کشد.  ← آریوبرزن.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی