Skip to content
 

تاریخ طبیعی

تاریخ طبیعی: کتابی از پِلینی (سده یکم میلادی). در این کتاب اطلاعاتی در باره اوضاع طبیعی و شهرهای جهان و از جمله ایران داده شده و نام خلیج فارس به شکل دریا یا خلیج پرسیکو/ پرسیکی (Persico/ Persici) ثبت  شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی