Skip to content
 

پومپونیوس (پومپونیوس ملا)

پومپونیوس: پومپونیوس مِلا (Pomponius Mela). جغرافیدان رومی (سده یکم میلادی)، یکی از نقشه‌های کهن جغرافیایی زمین و از جمله نواحی‌ای در ایران متعلق به اوست. نام خلیج فارس در نقشه پومپونیوس به شکل دریای پرسیوم (Persieum) آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی