Skip to content
 

هکاتایوس (هکاتایوس میلتوسی، هکاتئوس، هکاته)

هِکاتایوس: هِکاتایوس میلتوسی/ هکاتایوس ملطی/ هِکاتئوس/ هِکاته (Hecataeus of Miletus). جغرافیدان یونانی (550- 476 قبل از میلاد)، یکی از کهن‌ترین نقشه‌های جغرافیایی زمین و از جمله نواحی‌ای در ایران متعلق به اوست. در نقشه هکاتایوس، دریای کاسپین/ مازندران به آب‌های آزاد شمالی راه دارد و نام خلیج فارس در آن به شکل خلیج پرسیکوس آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی