Skip to content
 

انبار (پیروزشاپور، فیروزشاپور)

انبار: پیروزشاپور/ فیروزشاپور. از شهرهای ایرانی‌نشین در غرب بین‌النهرین و در ساحل رود فرات که امروزه متروک شده است. ابن‌رسته در اعلاق‌النفیسه نقل می‌کند نخستین کسی که به زبان عربی نوشت، یکی از اهالی شهر انبار بود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی