Skip to content
 

آشورستان (آسورستان، شورستان، سورستان، شورسان، سورسان)

آشورستان: آسورستان/ شورستان/ سورستان/ شورسان/ سورسان. نام دیگری برای سرزمین بین‌النهرین و حدود کشورهای باستانی بابل و آشور.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی