Skip to content
 

یکشنبه (یوشمبت، مهرروز، خورشیدروز)

یکشنبه: یوشَمْبَت (فارسی میانه)/ مهرروز و خورشیدروز (سُغدی). نام روز اول هفته که روز تعطیل نیز بوده است. شیوه آغاز هفته با روز یکشنبه و تعطیل بودن آن در گاهشماری میلادی تداوم یافته است. همچنین ← هفته.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی