Skip to content
 

یزدگرد (یزدگرد دوم)

یَزدگِرد: یزدگرد دوم. شانزدهمین شاه ساسانی (438- 457 میلادی). پسر بهرام گور. او قصد داشت ارمنستان را نیز به دین زرتشتی در آورد که با مقاومت جدی آنان روبرو شد و ناکام ماند. رفتار و عملکرد یزدگرد دوم درست برخلاف یزدگرد یکم بود. او حدود 700 نفر موبد را با پشتیبانی نیروهای نظامی مسلح به ارمنستان فرستاد و فرمان داد تا ظرف مدت یک سال سراسر ارمنستان و گرجستان را از وجود مسیحیان پاکسازی کنند. از دیگر دستورات او چنین بود که همه کلیساها تعطیل شوند و بجای آنها آتشکده برقرار گردد؛ اموال کلیساها تحویل خزانه شاهی شود؛ مناسک و مراسم دینی ممنوع گردد؛ قوانین ازدواج مسیحیت لغو گردد و چند زنی و ازدواج با محارم برقرار شود. این فرمان‌ها و اعمال‌نظرها بزودی با اعتراض بزرگان ارمنستان و قیام گسترده مردم مواجه شد. قیام‌هایی که با حمله به موبدان و ویران کردن آتشکده‌ها همراه شد و در نهایت شاه را وادار به عقب‌نشینی از تصمیم خود کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی