Skip to content
 

یزدگرد (یزدگرد یکم، یزدگرد بزه‌گر)

یَزدگِرد: یزدگرد یکم، مشهور به یزدگرد بزه‌گر. چهاردهمین شاه ساسانی (399- 421 میلادی). او را به این سبب بزه‌گر خواندند که اهل مدارا و مسالمت بود و از ادیان مختلف و از جمله از مسیحیان حمایت می‌کرد و کوشش می‌کرد که قدرت موبدان زرتشتی را کمتر کند. رفتار و عملکرد یزدگرد دوم درست برخلاف یزدگرد یکم بود. یزدگرد یکم پادشاهی صلح‌جو بود و در زمان او بین ایران و روم صلح پدید آمد و این صلح تا پایان دوره پادشاهی او دوام داشت. یزدگرد بر روی سکه‌های خود عبارت «رامِشت‌رَس» به معنای صلح‌جو را ضرب می‌کرده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی