Skip to content
 

یالدیراق

یالْدیراق: آیین کهنی در میان ترکمنان ایران که به موجب آن روز بیست و یکم مردادماه را روز طلوع ستاره شباهنگ (تِشتَر/ شِعرای یمانی) می‌دانند و برای تماشای آن به بلندی‌ها می‌روند و انتظار دیدار آنرا در آسمان بامدادی می‌کشند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی