Skip to content
 

یادگار زریران (ایادگار زریران)

یادگار زَریران: اَیادْگارِ زِریران (پهلوی). کتابی به پهلوی ساسانی که در اصل به پهلوی پارتی و یادگاری از زمان اشکانیان بوده است. در این متن جنگ‌های زَریر برادر گشتاسپ با اَرجاسپ گزارش شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی