Skip to content
 

هومبان‌هالتاش (هومبن‌هلتش، اومان‌الداش، خومبان‌کالداش، هومبان‌هالتاش سوم)

هومْبان‌هالْتاش: هومْبَن‌هَلْتَش/ اومان‌اَلداش/ خومْبان‌کالداش، هومبان‌هالتاش سوم. آخرین شاه عیلامی (640 قبل از میلاد). سلسله‌ای که حدود 1800 سال دوام داشت. در دوره کوتاه پادشاهی او، آشوریان مجدداً به عیلام و شوش حمله کردند و شهرهای شوش و ماداکتو را تسخیر نمودند. آشوربانیپال (شاه آشور) هومبان‌هالتاش را کشت و کشور عیلام را برای همیشه از بین برد.

[hidepost]

او در کتیبه‌ای که از خود برجای گذاشته، این رویداد را چنین شرح می‌دهد: «من شوش، شهر بزرگ مقدس… را به خواست آشور و ایشتار فتح کردم… من زیگورات شوش را که با آجرهایی از سنگ لاجورد لعاب شده بود، شکستم… معابد عیلام را با خاک یکسان کردم و خدایان و الهه‌هایشان را به باد یغما دادم. سپاهیان من وارد بیشه‌های مقدسش شدند که هیچ بیگانه‌ای از کنارش نگذشته بود، آنرا دیدند و به آتش کشیدند. من در فاصله یک ماه و بیست و پنج روز راه، سرزمین شوش را تبدیل به یک ویرانه و صحرای لم‌یزرع کردم… ندای انسانی و… فریادهای شادی… به دست من از آنجا رخت بربست، خاک آنجا را به توبره کشیدم و به ماران و عقرب‌ها اجازه دادم آنجا را اشغال کنند» (بخشی از کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی