Skip to content
 

هومبان‌ایگاش (خومبان‌ایگاش)

هومْبان‌ایگاش: خومْبان‌ایگاش. شاه عیلامی (688- 674 قبل از میلاد). او به بابل حمله کرد و تا شهر سیپار را تصرف کرد. هومبان‌ایگاش به مرگ طبیعی درگذشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی