Skip to content
 

هوگ، مارتین

هوگ: مارتین هوگ/ هائوگ (Martin Haug). شرق‌شناس و ایران‌شناسی آلمانی (1827- 1876 میلادی). او نخستین کسی بود که بخش‌هایی از یسناها را با دیگر بخش‌ها متمایز دانست و آنها را با نام گاثا/ گاتها جدا کرد و متعلق به زرتشت دانست.

[hidepost]

از جمله آثار اوست: زبان پهلوی و بندهشن، گاثای پنجگانه، ویژگی‌های زبان پهلوی، هجده فصل وندیداد، در بارة ارداویراف‌نامه و فرهنگ پهلوی.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی