Skip to content
 

هوخشتره (اووخشتره، مکیشتره، اومکوئیشتر، کیاکسار، سیاکزار)

هُوَخْشَتَرَه: اووَخْشْتْرَه (فارسی باستان)/ مَکیشتَرَه (عیلامی)/ اومَکوئیشتَر (بابلی)/ کیاکِسار/ سیاکِزار. سومین شاه ماد (633- 584 قبل از میلاد). پسر فَرَوَرتیش و نوة دَیائوکو. او هجوم سکاها را دفع کرد و با حمله به پایتخت آشوریان به حکومت آنان پایان داد و آنان را منقرض کرد. توانایی او در مدیریت و سامان ارتش، و توافقهای لازم با دولت‌های همسایه، او را به نیرومندترین شاه غرب آسیا در زمان خودش تبدیل کرد. هُوَوخشَتَرَه توانست روابطش با سکاییان را به اتحاد و منافع متقابل تبدیل کند. او ارتش را به دو بخش پیاده‌نظامِ نیزه‌دار و سواره‌نظامِ کماندار تقسیم کرد و برای نخستین بار از ارابه‌های جنگی مجهز به نیزه‌های بُرّنده استفاده کرد. کشور ماد در زمان او به اوج قدرت و عظمت خود رسید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی