Skip to content
 

هنینگ، والتر برونو

هِنینگ: والتر برونو هنینگ (Walter Bruno Henning). شرق‌شناس و ایران‌شناس آلمانی (1908- 1967 میلادی). هنینگ متخصص دین مانوی و زبان پهلوی بود و بسیاری از کتیبه‌های پهلوی و متون مانوی را قرائت کرد.

[hidepost]

از جمله آثار اوست: بررسی متون مانوی به زبان‌های فارسی میانه و سغدی، زبان بلخی، مشکلات متون پهلوی و اوستایی. او کتیبه‌های ساسانی و از جمله کتیبه‌های سه‌زبانة کعبه زرتشت را ترجمه و تشریح کرد.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی