Skip to content
 

هلیل‌رود

هَلیل‌رود: رودی که از ارتفاعات شمال جیرفت سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از جیرفت و دشت‌های جنوبی آن  به هامون جازموریان می‌ریزد. هلیل‌رود دارای شعبه‌ها و سرچشمه‌های متعددی است و هزاره‌های سوم و دوم قبل از میلاد در حوزه آبریز خود دشت گسترده و حاصلخیزی را پدید آورده بوده است. در این دشت تپه‌ها و شواهد فراوانی از زندگی انسان به دست آمده که نام تمدن هلیل‌رود/ تمدن جیرفت بر آن نهاده شده است. این تمدن در هزاره سوم قبل از میلاد به اوج عظمت خود رسیده و دستیابی به آگاهی‌های تازه پیرامون آن مدیون کاوش‌ها و مطالعات یوسف مجیدزاده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی