Skip to content
 

هکر

هُکَر: (اوستایی). کوهی که در اوستا مکرراً از آن یاد شده و به احتمال کوه‌های پامیر و بدخشان است. هُکر بلندترین چکاد البرز دانسته شده است و بلندترین بخش قله‌ها و کوهستان‌های البرز باستانی در پامیر واقع هستند. هُکر به ویژه با ایزدبانو ناهید در پیوند است: «اوست آن برومندی (منظور ناهید/ آناهید) که در همه جا نام‌آور است؛ اوست که در بزرگی به اندازه همه آب‌هایی است که بر روی این زمین روانند؛ اوست نیرومندی که از کوه هُکَر به دریای فراخکرت فرو می‌ریزد» (بند 3 آبان‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی