Skip to content
 

هرمزد (هرمزد چهارم)

هُرمُزد: هرمزد چهارم. بیست و دومین شاه ساسانی (579- 590 میلادی). پسر انوشیروان. او نگران قدرت بهرام چوبین بود و او را به جنگ روم فرستاد تا بلکه شکست خورده و کشته شود. بهرام در این جنگ شکست خورد و هرمز که از شکست او خوشنود شده بود، برایش جامه‌ای زنانه فرستاد. سپاه ایران همراه با بهرام از این بی‌حرمتی هرمز نسبت به سردار خود در خشم شدند و رو به تیسفون نهادند. مردم و بزرگان کشور نیز که از هرمز ناخشنود بودند، با سپاه بهرام همدست شدند و بر ضد او قیام کردند. آنان هرمز را از سلطنت خلع کرده و پسرش خسرو پرویز را به جای او نشاندند. پس از مدتی، هرمز را کور کردند و کشتند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی