Skip to content
 

هرمزد (هرمزد سوم)

هُرمُزد: هرمزد سوم. هفدهمین پادشاه ساسانی (457- 459 میلادی). پسر یزدگرد دوم. او پسر کوچکتر یزدگرد دوم بود. او به دلیل اینکه برادر بزرگترش در سیستان و دور از پایتخت بود، به تخت نشست.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی