Skip to content
 

هرمزد (هرمزد دوم)

هُرمُزد: هرمزد دوم. هشتمین شاه ساسانی (303- 310 میلادی). او به نبردهایی در شرق و نیز با اعراب پرداخت و در نهایت با شکست از اعراب کشته شد. یکی از سنگ‌نگاره‌های نقش‌رستم منسوب به اوست. ← سنگ‌نگاره‌های ساسانی نقش‌رستم.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی