Skip to content
 

هرمزد (هرمزد یکم)

هُرمُزد: هرمزد یکم. سومین شاه ساسانی (273- 274 میلادی). پسر شاپور یکم. او از حامیان مانی بود و در متون مانوی از مساعدت‌های او یاد شده است. هرمز یکم را ظاهراً به همین دلیل از سلطنت خلع کردند. او در زمان پدرش و در جنگ‌های با روم و ارمنستان شجاعت بسیار از خود نشان داده بود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی