Skip to content
 

هامون جازموریان

هامون جازموریان: دریاچه‌ای در جنوب بلوچستان که رودهای بسیاری بدان می‌ریخته است. این رودها امروزه عمدتاً خشکیده‌اند. در پیرامون هامون جازموریان و رودهای آن، تپه‌های باستانی فراوانی برجای مانده‌اند که نشان از رونق زندگی انسان در آن نواحی دارد. برخی از این تپه‌های عبارتند از: تپه دامین، تپه خوراب و تپه دوگاری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی