Skip to content
 

ویوانه (میمنه، اومیمنع)

ویوانَه: (فارسی باستان)/ میمَنَه (عیلامی)/ اومیمَنَع (بابلی). شهربان رُخَج/ آراخوزیا در زمان داریوش یکم که با سپاه وَهیَزداتَه که برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرده بود، نبرد کرد: «داریوش‌شاه گوید: آن وَهیَزداتَه که خود را بردیا می‌خواند، به رویارویی با شهربان پیرو من در رُخَج/ آراخوزی به نام ویوانَه سپاه گسیل داشت. او مردی را سردار آنان کرد و به ایشان گفت که بروید و ویوانَه و سپاهی که خود را از آنِ داریوش می‌داند، درهم شکنید» (بند 10 از ستون سوم کتیبه داریوش در بیستون).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی