Skip to content
 

کتیبه سلوک

کتیبه سَلوک: (ŠPs-II). کتیبه‌ای از سَلوک قاضی همزمان با شاپور دوم ساسانی در تخت‌جمشید.

[hidepost]
این کتیبه در 11 سطر به زبان پهلوی ساسانی بر روی درگاه جنوبی کاخ تَچَر در تخت‌جمشید و در زیر کتیبه شاپور سَگانشاه نوشته شده است.مضمون کتیبه در شرح ملاقات او با شاپور دوم و دیدارش از تخت‌جمشید و خواندن کتیبه شاپور سَگانشاه است. این کتیبه به عنوان کتیبه دوم شاپور سَگانشاه در تخت‌جمشید هم شناخته می‌شود که نادرست است.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی