Skip to content
 

ویسپرد

ویسپِرَد: بخشی از اوستا است که جزو اوستای اصیل نیست. در ویسپرد بخش‌هایی از یشت‌های کهن را با مفاهیم جدید زرتشتی آمیخته‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی