Skip to content
 

ویثانسک

ویثانَسک: مجموعه کوچکی از قطعات اوستایی که از دیگر منابع اوستایی یا پهلوی گردآوری شده است. در این متن عمدتاً به موضوع ازدواج یا ارتباط مرد زرتشتی با زن غیر زرتشتی و مسائل مربوط به فرزند و ارث پرداخته می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی