Skip to content
 

غار کلرک

غار کَلَرَک: غاری در کوه‌های هندوکش در افغانستان که سکونتگاه انسان در دوره‌های گوناگون پیش‌تاریخی بوده است.

[hidepost]

در این غار نگارکندهایی از پستانداران بالدار پیدا شده که رو به یکدیگر دارند و سرهای خود را از گردن هم پیچانده‌اند.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی