Skip to content
 

ونگ‌هزداه

وَنْگ‌هَزْداهْ: (اوستایی). نام دریاچه‌ای در دریای فراخکرت که در زامیادیشت از آن یاد شده و آگاهی بیشتری از آن در دست نیست: «پس آنگاه برای دومین بار، جامه‌ها را بدر کرده و برهنه خواستار گرفتن آن فرّ شد (منظور افراسیاب تورانی). او شناکنان به سوی فرّ شتافت؛ آن فرّ تاختن بگرفت، آن فرّ بگریخت. از آنجاست که این راه‌آبه نامور به دریاچه «وَنْگ‌هَزْداهْ» از دریای فراخکرت برآمد» (بند 59 زامیادیشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی