Skip to content
 

وجرکرد دینی (ویجرکرد دینیگ)

وِجَرکرد دینی: ویجَرکَردِ دینیگ (پهلوی) به معنای فتواهای دینی. از متن‌های پهلوی زرتشتی که تألیف آن به مدیوماه پسر عموی زرتشت منسوب شده است. در این کتاب به موضوع‌هایی از قبیل توصیف گناهان و تاوان آنها، ابزار و ادوات برگزاری مراسم دینی، احکام ترحیم، ادعیه، احکام ارث و امثال آنها پرداخته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی