Skip to content
 

نیوزار

نیوْزار: پسر گشتاسپ که پس از کشته شدن گِرامی که درفش بر دست داشت، به میدان شتافت. اما تیری ناشناس به زندگی‌اش پایان داد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی