Skip to content
 

نیبرگ، هنریک ساموئل

نیبِرگ: هنریک ساموئل نیبرگ (Henrik Samuel Nyberg)، شرق‌شناس و ایران‌‌شناس سوئدی (1889- 1974 میلادی). مؤلف کتاب‌های راهنمای زبان پهلوی، مسائل تکوین و جهان‌شناسی مزدایی، در بارة تقویم مزدایی و دین‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی