Skip to content
 

نوروز تیره‌ماه (نوروز پاییزی)

نوروز تیرَماه: نوروز پاییزی. نام نخستین روز فصل پاییز در تقویم محلی نواحی وَنْج و خوف در پامیر. همچنین  ← مهرگان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی