Skip to content
 

نمرودداغ

نِمرودداغ: کوهی در ناحیه کوماژِن در سوریه شمالی که آثاری از آنتیوخوس دوم، شاه سلوکی (سده یکم قبل از میلاد) در آنجا باقی مانده است. آرامگاه او نیز در آن ناحیه است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی